chirurgische behandeling van hidradenitis - deroofing home
Wat is hidradenitis suppurativa?
Klachten
Oorzaken
Fistels
Patiënten vereniging
Folders
spacer Behandeling
Leefregels
Medicatie
Chirurgie
Laser epilatie
Links
Richtlijn

VERSCHILLENDE OPERATIE METHODEN BIJ HIDRADENITIS SUPPURATIVA

- ontlasten van een abces

- deroofing
- oppervlakkige deroofing
- deroofing van een fistel gebied
- deroofing van een holte
- deroofing van diep gelegen fistels
- deroofing van een groot gebied

- excisie van fistels (fistulectomie)

- excisie (chirurgisch verwijderen) van ontstoken gebieden
- excisie van kleine gebieden
- excisie en hechten van de wond
- excisie gevolgd door huidtransplantatie
- excisie en openlaten van de wond
- excisie en sluiten van de wond met een zwaailap
- VAC therapie (vacuum pomp)


DEROOFING

Het principe van deroofing (verwijderen van het dak)

Deroofing (het dak er af halen) kan worden toegepast als er onder de huid holtes en/of gangenstelsels aanwezig zijn, die voortdurend pus blijven produceren en ontsteken. In een rustige fase, als er weinig ontsteking is (of als de ontsteking onder controle gebracht is door een tijdje antibiotica te gebruiken voorafgaande aan de ingreep), kan het weefsel boven de holtes en gangenstelsels worden verwijderd (het dak er af halen). De bodembekleding van de holtes en gangen bestaat ook uit een soort huid. Deze bodembekleding wordt niet weggehaald, en gaat na verloop van enkele maanden over in redelijk normaal uitziende huid.

Principe van deroofing

Bij de deroofing procedure wordt eerst met een sonde (een dun metalen staafje) gekeken of er gangen onder de huid lopen die met holtes in de diepte of met elkaar in verbinding staan. Als dat zo is, dan is deroofing mogelijk. Vervolgens wordt de huid boven en naast de gangenstelsels plaatselijk verdoofd. Daarna wordt de sonde ingebracht. De huid boven de sonde wordt weggesneden. Vervolgens wordt het gangenstelsel wat zich daaronder bevindt zichtbaar. De bodem daarvan wordt zoveel mogelijk intact gelaten, die vormt later de nieuwe huid. De randen worden afgevlakt zodat een soepel verloop ontstaat naar de omgevende huid.

Deroofing schematisch

Na de ingreep blijft een wond open, die vanuit de randen en vanuit de stukjes bodembekleding die zijn overgebleven vanzelf zal dichtgroeien in circa 2-4 weken. De verdoving is na circa 2 uur uitgewerkt, maar de pijn valt meestal mee. Zonodig kunt u paracetamol gebruiken. De wond kan de eerste 2 dagen nabloeden. U kunt er gewoon mee onder de douche, het is zelfs goed om de wond dagelijks met de douchekop (zachte stralen, lauw-warm) uit te spoelen. Daarna zachtjes droogdeppen en verbinden met een droog gaas, eventueel met een vetgaas er tussen om te voorkomen dat het verband aan de wond blijft kleven.


Oppervlakkige deroofing

Deroofing, oppervlakkig Deroofing, oppervlakkig

Voorbeeld van een oppervlakkige deroofing procedure uitgevoerd in de lies. Onder de huid bevindt zich een heel gangenstelsel. De bodem daarvan is al grotendeels bekleed met huid. De bovenste huidlagen worden er afgehaald. De bodem van het gangenstelsel gaat over in een redelijk normaal uitziende huid (rechts). Na afloop van de deroofing procedure zitten er geen haren meer op de behandelde plekken. Hierdoor kan de hidradenitis niet meer terugkomen op deze plekken.


Deroofing van een fistel gebied

Deroofing van fistelgebieden Deroofing van fistelgebieden
       
Deroofing van fistelgebieden   Deroofing van fistelgebieden

Voorbeeld van een diepere (ca 0.5 cm) deroofing procedure uitgevoerd op de bil. In het linker gedeelte van de wond is nog een deel van de bodem van de holte blijven staan. Dit gedeelte is daarom het eerste dicht (er zat nog huid op de bodem). De wond was 9 x 6 cm groot en het duurde 2 maanden voordat het helemaal dicht was.


Deroofing van een holte op het scrotum

Deroofing van een fistel op het scrotum   Deroofing van een fistel op het scrotum   Deroofing van een fistel op het scrotum
           
Deroofing van een fistel op het scrotum   Deroofing van een fistel op het scrotum   Deroofing van een fistel op het scrotum

Voorbeeld van een deroofing procedure op het scrotum. In een gebied wat steeds ontsteekt, maar nu rustig is, zitten twee kleine gaatjes. Daaronder zit een holte, dat is te voelen met de sonde. Er wordt afgetekend hoe groot de holte is en dit gebied wordt lokaal verdoofd. De sonde wordt in het middelste gaatje gestoken en komt uit het onderste gaatje weer naar boven. De holte wordt langs de sonde opengesneden. Vervolgens wordt het hele dak van de holte afgehaald (deroofing). Daaronder komt de bodembekleding van de holte in zicht. De hele holte blijkt bedekt met huid, er steken zelfs 2 haren uit. Alleen de randen bloeden.


Deroofing van diepe fistels op de bil

Deroofing van fistels op de bil, diep Deroofing van fistels op de bil, diep
       
Deroofing van fistels op de bil, diep    

Voorbeeld van een diepe deroofing procedure op de bil. De fistelgangen liggen hier heel diep, bijna 2 cm diep. Na het afvlakken en uitruimen van alle fistelgangen wordt het gebied gewoon opengelaten. Na enkele weken tot maanden is het vanaf de randen dichtgegroeid.


Deroofing van een groot gebied

Deroofing van fistels op de bil, diep Deroofing van fistels op de bil, diep
       
Deroofing van fistels op de bil, diep

Nog een voorbeeld van deroofing. Op de bil zit een paarse schijf met diverse openingen. Het gebied wordt lokaal verdoofd. De sonde wordt in een opening geschoven en komt uit een andere opening weer naar buiten. De holte wordt langs de sonde opengesneden. Gebruik makend van de sonde en het mes wordt uiteindelijk de hele holte opengelegd. De holte blijkt groeter dan gedacht en heeft ook nog verbinding met een fistel die in de richting van de anus loopt. Deze wordt ook verwijderd en weer gehecht. Het gebied dat gederoofed is blijft gewoon open. De wond wordt dagelijks gespoeld onder de douche en verbonden met een betadine jodium zalf gaas. De wond groeit langzaam in een aantal weken dicht vanaf de randen (zie de foto's hier onder).
 
Deroofing van fistels op de bil, diep
home