Hidradenitis suppurativa, acne inversa, acne ectopica Chirurgie bij Hidradenitis suppurativa TNF-blokkers (Remicade (infliximab) en Humira (adalimumab)) bij Hidradenitis suppurativa Richtlijnen voor de behandeling van Hidradenitis suppurativa Literatuur behorend bij de richtlijn Hidradenitis suppurativa Links over Hidradenitis suppurativa Sitemap (Inhoudsopgave van www.hidradenitis.eu

 

SITE MAP (INHOUDSOPGAVE) VAN HIDRADENITIS.EU

 

Algemene informatie over hidradenitis suppurativa

- Wat betekent hidradenitis suppurativa ?

- Klachten

    - fistels

- Oorzaak

- Behandeling

    - leefregels

         - overgewicht

         - roken

    - geneesmiddelen

    - chirurgische behandeling

- PatiŽntenvereniging

 

Chirurgische ingrepen:

- ontlasten van een abces

- deroofing 

      - oppervlakkige deroofing 

      - deroofing van een fistel gebied

      - deroofing van een holte

      - deroofing van diep gelegen fistels

      - uitgebreide deroofing van een groot gebied

- excisie van kleine gebieden 

      - excisie en hechten van de wond

      - excisie en openlaten van de wond

- excisie van grote gebieden

      - excisie en openlaten van de wond

      - excisie gevolgd door huidtransplantatie

      - excisie en sluiten van de wond met een zwaailap

- Powerpoint presentatie over de chirurgische mogelijkheden bij hidradenitis suppurativa

- deroofing bij hidradenitis suppurativa

- deroofing bij hidradenitis suppurativa (scrotum)

- deroofing bij diepe abcessen (acne conglobata et cystica)

- excisie van abcessen op de bil bij acne ectopica (hidradenitis suppurativa)

- excisie van abcessen in de lies bij acne ectopica (hidradenitis suppurativa)

- excisie van abcessen in de oksel bij acne ectopica (hidradenitis suppurativa) 1

- excisie van abcessen in de oksel bij acne ectopica (hidradenitis suppurativa) 2

- V-Y plastiek onder het oor

 

Anti-TNF-alpha

- Wat is TNF-alpha ?

- Welke TNF-alpha remmende biologicals zijn er ?

     - Humira (adalimumab)   bijsluiter

     - Enbrel (etanercept)      bijsluiter

     - Remicade (infliximab)   bijsluiter

- Informatie over de behandeling van hidradenitis met Remicade (infliximab)

- Welk middel is het beste bij hidradenitis suppurativa ?

- Wat kost een behandeling met biologicals ?

- Wordt het vergoed ?

 

Praktische richtlijn

- inleiding

- Eerste resultaten van infliximab bij hidradenitis suppurativa

- Beoordeling door de Commissie Farmaceutische Hulp

- Rapport CFH over Remicade (infliximab) bij ernstige therapieresistente hidradenitis suppurativa (25 februari 2008)

- Eerste uitspraak commissie farmaceutische hulp over Humira naar aanleiding van geschillenprocedure (25 juni 2007)

- Uitspraak commissie over Remicade (infliximab) bij hidradenitis suppurativa (25 februari 2008)

- Uitspraak commissie over Enbrel (etanercept) bij hidradenitis suppurativa (25 februari 2008)

- Uitspraak commissie over Humira (adalimumab) bij hidradenitis suppurativa (25 februari 2008)

- Mekkes JR, Bos JD. Br J Dermatol 2008;158:370-374

 

- Richtlijn acneÔforme dermatosen 2010

- Vergoedingsstatus van de TNF remmers bij hidradenitis suppurativa

- Waar kan behandeling met infliximab worden gegeven

- Effectiviteit van infliximab bij hidradenitis suppurativa

- Combineren met chirurgisch ingrijpen

- Combineren met antibiotica

- Totaal aanpak

- Behandelcriteria

- Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Doseringen en kosten

- Informatie voor de patiŽnt

     - PatiŽntenfolder over hidradenitis suppurativa

     - PatiŽntenfolder over de behandeling van hidradenitis suppurativa met infliximab

     - PatiŽntenfolder over infliximab

     - OfficiŽle patiŽnten bijsluiter van Remicade (infliximab)

     - Complete bijlage 1 met informatie over Remicade (infliximab)

     - PatiŽnten toestemmingsformulier voor het starten van infliximab

     - Off-label verklaring (algemeen)

     - PatiŽntenkaart infliximab

     - Brief voor meenemen infliximab op reis (voor douane)

     - Brief aan de huisarts over het starten van infliximab (of andere biological)

     - Brief aan patiŽnt over vaccinatie tegen de griep 

- Documenten, checklists, vragenlijsten, verpleegkundige protocollen

     - Uitgebreide informatie voor artsen (1B tekst EMEA)

     - Farmacotherapeutisch Kompas tekst van infliximab (Remicade)

     - Behandelprotocol / checklist arts

     - Formulier klinische score door arts

     - Verpleegkundig protocol

     - Checklist (en tevens statusvel voor in de poli) verpleegkundige

     - Vragenlijst in te vullen door patiŽnt voorafgaand aan de behandeling

     - Vragenlijst / enquete in te vullen door patiŽnt na een half jaar en na een jaar

     - Gecombineerde SF-36 / DLQI / SKINDEX vragenlijst voor evaluatie therapie effect

     - SF-36 vragenlijst

     - DLQI vragenlijst (Nederlands)

     - DLQI vragenlijst (Engels)

     - SKINDEX quality of life score voor dermatologie

     - Toelichting op de SKINDEX

 

Literatuur lijsten per onderwerp

- inleiding

- epidemiologie

- pathofysiologie

- klinisch beeld

- kwaliteit van leven

- diagnostiek

- therapie

     - lokale therapie

     - systemische therapie

- TNF-alpha remmende middelen

     - infliximab

     - adalimumab

     - etanercept

     - welke is het meest effectief ?

     - behandelcriteria

     - voorzorgsmaatregelen

     - doseringen en kosten

     - conclusies en aanbevelingen

- chirurgisch ingrijpen

     - incisie en drainage

     - deroofing

     - lokale excisie

     - laser behandeling

     - overige behandelingen

- leefmaatregelen

- levels of evidence

 

 

Over www.hidradenitis.eu

Hidradenitis.eu is een website met informatie over hidradenitis suppurativa (synoniemen: acne ectopica of acne inversa) voor patiŽnten en voor artsen. PatiŽnten vinden er informatie over het ziektebeeld, de oorzaken, de behandelingsmogelijkheden, en duidelijke informatie over wat ze er zelf aan kunnen doen door hun levensstijl te veranderen. Artsen vinden er praktische informatie over nieuwe behandelmogelijkheden, inclusief protocollen, richtlijnen, formulieren, etc.

 

De verzamelde informatie is objectief, op basis van gepubliceerde onderzoeksgegevens (evidence-based. met bronvermelding), onafhankelijk, en niet gesponsord door de farmaceutische industrie.

 

De redactie van hidradenitis.eu gaat zorgvuldig om met privacy aspecten. Gegevens die zijn opgegeven door bezoekers van de website (zoals namen, adressen, emailadressen, persoonlijke en/of medische gegevens) worden vertrouwelijk behandeld, en nooit doorgespeeld aan derden. De site maakt geen gebruik van cookies en bevat geen virussen, spyware of adware.

 

Op sommige pagina's staan advertenties van Google in de kantlijn; Google maakt wel gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken aan de website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan bezoekers op basis van hun bezoek aan hidradenitis.eu of andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

 

 

 

 

 

31-12-2012